พิธีเปิดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการสระโบสถ์วิทยาคาร ประจำปี 2567 (Open House 2023)

วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการสระโบสถ์วิทยาคาร ประจำปี 2567 (Open House 2023) ในการนี้มี นางอารีย์ คนซื่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร คณะครูแและนักเรียนให้การต้อนรับ พาเยี่ยมชมนิทรรศการ การแสดงผลงานของนักเรียนและครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ กลุ่มบริหารวิชาการ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและกิจกรรมการแสดงบนเวที ณ โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี