ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ นางสาวรุ่งนภา แผลงสะกา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา

วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2566 นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี นางณัฏฐินี หอมจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะครูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ นางสาวรุ่งนภา แผลงสะกา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ณ วัดคลองโป่ง ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์