เข้าร่วมกิจกรรมคริสต์มาสคอนเสิร์ต“Gift of Love: The Warmest Christmas Ever”

วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2566 นายศุภศิษฎ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เข้าร่วมกิจกรรมคริสต์มาสคอนเสิร์ต “Gift of Love: The WarmestChristmas Ever” โรงเรียนนานาชาติเครสท์วิว ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี