ประชุมเตรียมการจัดงานวันครูจังหวัดลพบุรี ประจำปี 2567

วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2566 นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เเละนางสาวสุวกัญจน์ หงษ์สิงห์ทอง นักจัดการทั่วไปปฎิบัติการ ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดงานวันครูจังหวัดลพบุรี ประจำปี 2567 ในการนี้มี นายดุสิทธิ์ คงคาหลวง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี