เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการการศึกษาขั้นพื้นฐานในคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา

วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ผ่านระบบออนไลน์ (โปรแกรม Cisco Webex Meetings) เรื่อง รายงานการพิจารณาศึกษาการขอจัดตั้งกรมการมัธยมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ