การประชุมรับมอบนโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2566 นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วยและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมรับมอบนโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom meeting ณ ห้องประชุม Conference สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ส่งสัญญาณจากห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ.(DOC) อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 9 เพื่อนำนโยบายลงสู่การปฏิบัติ โดยมีว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุมและมอบนโยบายฯ