เข้ากราบนมัสการ พระราชวิสุทธิประชานาถ (หลวงพ่ออลงกต ติกฺขปญฺโญ) และขอรับการสนับสนุนเครื่องปรับอากาศสำหรับติดตั้งภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี

วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2566 นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดลพบุรี และเจ้าหน้าที่บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เข้ากราบนมัสการ พระราชวิสุทธิประชานาถ (หลวงพ่ออลงกต ติกฺขปญฺโญ) และขอรับการสนับสนุนเครื่องปรับอากาศสำหรับติดตั้งภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ณ วัดพระบาทน้ำพุ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี