ร่วมแสดงความยินดี ว่าที่ร้อยตรี เสน่ห์ เอื้อสลุง ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม

วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2666 นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมแสดงความยินดี กับ ว่าที่ร้อยตรี เสน่ห์ เอื้อสลุง เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม ณ โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี