เข้าร่วมโครงการผู้ว่าฯ พาแต่งไทย หิ้วปิ่นโตเข้าวัด ทำบุญ เกื้อกูลพระพุทธศาสนา รักษาสิ่งแวดล้อม ในวันธรรมสวนะ (วันพระ)

วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2666 นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี (ชุดที่ 5) เข้าร่วมโครงการผู้ว่าฯ พาแต่งไทย หิ้วปิ่นโตเข้าวัด ทำบุญ เกื้อกูลพระพุทธศาสนา รักษาสิ่งแวดล้อม ในวันธรรมสวนะ (วันพระ) โดยมี นายปรัชญา เปปะตัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานประธานฝ่ายฆราวาส และพระมหาพยนต์ สทฺธาธิโก เจ้าคณะตำบลหลุมข้าว เจ้าอาวาสวัดธัญญะนิตยาราม(วัดหลุมข้าว) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ณ วัดธัญญะนิตยาราม ตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี