การฝึกอบรมโครงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อปฏิบัติหน้าที่นักจิตวิทยาประจำโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2566 นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยเอกพงศกร พันแสน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และนายศรุต หรั่งแร่ นักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำเขตพื้นที่การศึกษา เข้ารับการฝึกอบรมโครงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อปฏิบัติหน้าที่นักจิตวิทยาประจำโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 22-24 ธันวาคม 2566ณโรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร โดยมีนายธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพ