พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจําปี 2565 และประจําปี 2566 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี พร้อมด้วย นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจําปี 2565 และประจําปี 2566 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีนายนิพนท์ นนธิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 เป็นประธานในพิธีฯ ณ หอประชุมษมาวิมล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1