เข้ากราบนมัสการ พระราชวิสุทธิประชานาถ (หลวงพ่ออลงกต ติกฺขปญฺโญ) ขอรับการสนับสนุนไมค์ห้องประชุม การสร้างห้องน้ำเพิ่ม และติดตามเรื่องขอรับการสนับสนุนเครื่องปรับอากาศ

วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2566 นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี และสิบเอกพิชิต แจ้งพร้อม นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เข้ากราบนมัสการ พระราชวิสุทธิประชานาถ (หลวงพ่ออลงกต ติกฺขปญฺโญ) ขอรับการสนับสนุนไมค์ห้องประชุม การสร้างห้องน้ำเพิ่ม และติดตามเรื่องขอรับการสนับสนุนเครื่องปรับอากาศสำหรับติดตั้งภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ณ วัดพระบาทน้ำพุ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี