เข้าร่วมการสัมมนาเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2567

วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2566 เวลา 08.00 น. นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ นายภัทรพงศ์ บุญธรรม นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมการสัมมนาเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2567 ในระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2566 โดยมี นายแพทย์จุมภฎ พรมสีดา รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2567 ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี