โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารงานการคลังและสร้างความตระหนักในการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานในสังกัด สพฐ.

วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2566 นายศุภศิษฎ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ นายอภิวัฒน์ ควรหัตถ์ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ เข้าร่วมโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารงานการคลังและสร้างความตระหนักในการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานในสังกัด สพฐ. ระหว่างวันที่ 25-26 ธันวาคม 2566 โดยมี นางสาวศรณ์วรัชท์ ทองเก่า รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ สำนักการคลังและสินทรัพย์ ประธาน ณ โรงแรมดิ ไอเดิล โฮเทล เเอนด์ เรสซิเดนซ์ ปทุมธานี