การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัญจร ครั้งที่ 6/2566 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33

วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2566 เวลา08.30น นายศุภศิษฎ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัญจร ครั้งที่ 6/2566 พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33