โครงการประชุมการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่โดยใช้กลไกการบริหารเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ ขานรับนโยบายรัฐบาลเพื่อสร้างประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่

วันที่ 9 มกราคม 2567

Read more

กิจกรรม STRONG CAMP เยาวชนไทย “ไม่ลอกการบ้าน ไม่ลอกข้อสอบ” ภายใต้โครงการเยาวชนไทย “ไม่ลอกการบ้าน ไม่ลอกข้อสอบ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 9 มกราคม 2567

Read more

พิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

วันจันทร์ที่ 8 มกราค

Read more

รับชมรายการ “พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 1/2567 และประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 4 มกร

Read more

การตรวจเยี่ยม ติดตามการพัฒนาและประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ ScQA

วันที่ 8 มกราคม 2567

Read more

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาและประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ ScQA

วันที่ 3 มกราคม 2567

Read more