การรายงานผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2566 นายศุภศิษฎ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟังการรายงานผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี