เข้าร่วมพิธี เนื่องในวัน “วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช”

วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2566 นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เข้าร่วมพิธี เนื่องในวัน “วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช” โดยมี นายวชิระ เกตุพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานวางพานพุ่มดอกไม้เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และกล่าวคำถวายราชสดุดี ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี