ร่วมรับฟังการประชุมสัมมนาคณะอนุกรรมการ ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นการศึกษา ผ่านระบบ zoom meeting

วันพุธที่ 10 มกราคม 2567 นายศุภศิษฎ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ในฐานะเลขานุการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี พร้อมด้วยดร.เกษม สดงาม ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี คณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ร่วมรับฟังการประชุมสัมมนาคณะอนุกรรมการ ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นการศึกษา ผ่านระบบ zoom meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี การบรรยายพิเศษ “อนาคตภาพการพลิกโฉมการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” โดย รองศาสตราจารย์ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ.
การบรรยายหัวข้อ การดำเนินการบริหารงานบุคคลของสำนักงาน ก..ค.ศ.
1.ปฏิทินการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. การย้ายครู
3. ระบบการบริหารอัตรากำลังของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. การสรรหา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
5. การพัฒนาหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะ (ว PA) และระบบ DPA โดย คณะผู้บริหารสำนักงาน ก.ค.ศ.
6.การมอบนโยบายการศึกษา “เรียนดี มีความสุข” โดย พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รมว.ศธ.
7.การนำเสนอ “ระบบจับคู่ครูคืนถิ่น” (Teacher Macthing System:TMS)