เข้าขอพรปีใหม่ จากคณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันอังคารที่ 9 มกราคม 2567 นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี พร้อมด้วย นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ประธานสหวิทยาเขต และเจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เข้าขอพรปีใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคลและขวัญกำลังใจในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาจากคณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ กระทรวงศึกษาธิการ