เข้าขอพรปีใหม่ จากนายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

วันเสาร์ที่ 6 มกราคม 2567 นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี เมฆินลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา และนายวรวิทย์ คำพลึก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชีวิทยา เข้าขอพรปีใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคลและขวัญกำลังใจในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา จากนายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา