การนิเทศ ติดตามและจัดเก็บข้อมูลโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับมัธยมศึกษา

วันที่ 11 มกราคม 2567 นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ นางสาวสุนทรี จันทร์สำราญ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วย นายรณภณ เนตรสว่างวิชา ครูโรงเรียนสงวนหญิง และนายชัยวัฒน์ ทองสุกใส ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย คณะนิเทศจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการนิเทศ ติดตามและจัดเก็บข้อมูลโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับมัธยมศึกษา และนิเทศชั้นเรียนห้องเรียนพลังสิบ ของครูTeam Teaching วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีนางณัฏฐินี หอมจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะผู้บริหาร และครู ให้การต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา