ติดตามและเตรียมความพร้อมของสถานที่ในการดำเนินการคัดเลือกบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2567 นายศุภศิษฎ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี นางสาวชนพิชา ทรงเสรีย์ ที่ปรึกษาด้านบริหารงานบุคคล ลงพื้นที่ติดตามและเตรียมความพร้อมของสถานที่ ในการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน และตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี โดยมี นายวีระวัฒน์ วัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนพระนารายณ์ และคณะครู ร่วมติดตามและดำเนินการเตรียมความพร้อมฯ ณ โรงเรียนพระนารายณ์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี