สพม.ลพบุรี ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน และพนักงานวิทยาศาสตร์ สังกัด สพม.ลพบุรี

วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2567 นายศุภศิษฎ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ประธานคณะกรรมการอำนวยการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน และพนักงานวิทยาศาสตร์ สังกัด สพม.ลพบุรี พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รองประธานคณะกรรมการอำนวยการสอบฯ และกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ร่วมดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน และพนักงานวิทยาศาสตร์ สังกัด สพม.ลพบุรี ณ สนามสอบโรงเรียนพระนารายณ์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี