เปิดงานกีฬาสีภายในต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2566

วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2567 นายศุภศิษฎ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เป็นประธานเปิดงานกีฬาสีภายในต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2566 พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี นางสาวสุนทรี จันทร์สำราญ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดงานกีฬาสีภายในต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2566 ณ สนามโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย