การดำเนินการสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 21 (21ᵗʰ IJSO)

วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2567 เวลา 08.00 น. นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย เป็นประธานกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นครั้งที่ 21 (21ᵗʰ IJSO) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี โดยมีว่าที่ร้อยเอกพศกร พันแสน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นกรรมการ และมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ครูจากโรงเรียนพระนารายณ์ เป็นกรรมการกำกับห้องสอบ ณ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี