การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคำอธิบาย ระดับคุณภาพ เกณฑ์ และวิธีการประเมิน ตามร่างมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 14 – 17 มกราคม 2567 นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้นางสาวสุนทรี จันทร์สำราญ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคำอธิบาย ระดับคุณภาพเกณฑ์ และวิธีการประเมิน ตามร่างมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. … ในการนี้มี ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการเปิดการประชุม ณ โรงแรมเดอะแล็คกาซี่ จังหวัดนนทบุรี