กิจกรรมรณรงค์วันปลอดภัยของผู้ใช้ถนน ณ โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย

วันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2567 นายศุภศิษฎ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์วันปลอดภัยของผู้ใช้ถนน โดยมีนางปาณิสรา ศรีเชื้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย คณะครูและนักเรียนโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ณโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี