พิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนื่องในวันยุทธหัตถี

วันที่ 18 มกราคม 2567 นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี พร้อมด้วย นางสาวสุนทรี จันทร์สำราญ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางสาวสุกัญญา จันทะเสน นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ นางปาริชาติ สาระศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนื่องในวันยุทธหัตถี โดยมีนายวขิระ เกตุพันธ์ุ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำข้าราชการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ วางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี