ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ และวางแผนในการช่วยเหลือดูแลนักเรียน

วันที่ 17 มกราคม 2567 นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี นายศรุต หรั่งแร่ นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เจ้าหน้าที่ศูนย์ความปลอดภัย สพม.ลพบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจและวางแผนในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน กรณีนักเรียนได้รับผลกระทบด้านสุขภาวะทางจิต โดยเป็นการร่วมกันหาแนวทางในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียน โดยได้มอบเงินช่วยเหลือเยียวยา กรณีนักเรียนได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่ปลอดภัย ในการนี้ นายวงเดือน สารวิทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนลำสนธิวิทยา และคณะครูให้การต้อนรับ และร่วมกันหาแนวทางในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน