ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ นักเรียนได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่ปลอดภัย (ประสบอุบัติเหตุ)

วันที่ 17 มกราคม 2567 นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี นายศรุต หรั่งแร่ นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เจ้าหน้าที่ศูนย์ความปลอดภัย สพม.ลพบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจและมอบเงินช่วยเหลือ นักเรียนโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา กรณีนักเรียนได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่ปลอดภัย (ประสบอุบัติเหตุ) ในการนี้ นางณัฐฐินี หอมจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา และคณะครูให้การต้อนรับและร่วมเยี่ยมให้กำลังใจ