ลงพื้นที่ ตรวจสอบข้อมูลประกอบคำขอรับงบประมาณอาคารขนาดใหญ่งบผูกพัน ปี 2568 ที่โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2567 นายศุภศิษฎ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี พร้อมด้วย นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน เจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการ ร่วมลงพื้นที่ ตรวจสอบข้อมูลประกอบคำขอรับงบประมาณอาคารขนาดใหญ่งบผูกพัน ปี 2568 ร่วมกับคณะทำงานของ สพฐ นางสาวอุสา กลับหอม ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง ลงพื้นที่ ตรวจสอบข้อมูลประกอบคำขอรับงบประมาณอาคารขนาดใหญ่งบผูกพัน ปี 2568 ที่โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย โดยมี นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย และคณะครู ให้การตอนรับและอำนวยความสะดวกในการลงพื้นที่ ตรวจสอบข้อมูลฯ