เข้าร่วมกิจกรรม รณรงค์แต่งไทย “นุ่งโจง ห่มสไบ แต่งไทยทั้งเมือง “

วันที่ 19 มกราคม 2567 เวลา 08.00 น. นายศุภศิษฎ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ ธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ข้าราชการ บุคลากรและเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์แต่งไทยทั้งเมือง “นุ่งโจง ห่มสไบ แต่งไทยทั้งเมือง” ประจำปี 2567 ณ บริเวณสวนราชานุสรณ์ ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นำโดย นายปรัชญา เปปะตัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2567 ซึ่งกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 9 – 18 กุมภาพันธ์ 2567 ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี