เข้าร่วมงานวันการศึกษาเอกชนจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 42

วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2567 นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ว่าที่ร้อยเอกพงศกร พันแสน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมงานวันการศึกษาเอกชนจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 42 โดยมีนายพิเชฐ โพธิ์ภักดี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานดังกล่าว 1.พิธีมอบโล่รางวัลดีเด่น 2.กิจกรรม “ครูชวนวิ่ง Run For Education 2024” 3.กิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่ 2567 มีผู้ร่วมงาน ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา พนักงาน และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนเอกชนจังหวัดลพบุรี จำนวน 2,500 คน ณ อาคารสเตเดียมใจฟ้าอคาเดมี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี