เข้าร่วมดําเนินการคัดกรองยาเสพติดในสถานศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนดงตาลวิทยา

วันพุธที่ 24 มกราคม 2567 เวลา14.00น. นายศุภศิษฎ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เข้าร่วมดําเนินการคัดกรองยาเสพติดในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยมีนายประเสริฐ ดิษกร ผู้อำนวยการโรงเรียนดงตาลวิทยาคณะครูให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนดงตาลวิทยา