รับชมรายการ “พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 4/2567 และประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2567 เวลา 08.00 น. นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ติดตามรับชมรายการ “พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 4/2567 และประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เพื่อกำหนดเป้าหมาย และมอบหมายงานเพื่อขับเคลื่อนนำสู่การปฏิบัติต่อไป ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี