ร่วมกิจกรรม Open House “เด็กไทยยุคใหม่ ใส่ใจการเรียนรู้ ควบคู่เทคโนโลยี สุขภาพดีมีความสุข” ณ โรงเรียนพระนารายณ์

วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี พร้อมด้วยว่าที่ร้อยเอกพงศกร พันแสน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดและเยี่ยมชมนิทรรศการ Open House “เด็กไทยยุคใหม่ ใส่ใจการเรียนรู้ ควบคู่เทคโนโลยี สุขภาพดีมีความสุข” ซึ่งในงานดังกล่าวมีการจัดนิทรรศการวิชาการ แสดงผลงานของนักเรียนและครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ กลุ่มบริหารวิชาการ งานแนะแนว งานห้องสมุด งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และกิจกรรมการแสดงบนเวที ในการนี้มีนายเกษม สดงาม ประธานอ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดฯ ณ โรงเรียนพระนารายณ์