การประชุมปฐมนิเทศศึกษานิเทศก์ผู้เข้ารับการพัฒนา Pre – Training และประชุมศึกษานิเทศก์พี่เลี้ยงตามโครงการพัฒนาศึกษานิเทศก์ ประจำปีงบประมาณ 2567

วันจันทร์ที่ 29 เมษา

Read more

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และมีสิทธิยื่นเอกสารประกอบการประเมิน ภาค ข และ ภาค ค ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

Read more