คัดเลือกผลงานการเขียนความประทับใจที่มีต่อพระราชกรณียกิจสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันอังคารที่ 26 มีนา

Read more

การประชุมขับเคลื่อนแผนการยกระดับผลการประเมินจากโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) กลุ่มผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่ 14 มีนาคม 256

Read more

การประชุมจัดทำแผนงานบูรณาการการจัดการศึกษาเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษในจังหวัดลพบุรี ร่วมกับภาคีเครือข่าย

วันอังคารที่ 12 มีนา

Read more

การประชุมสร้างความเข้าใจการพัฒนาสมรรถนะความฉลาดรู้ของผู้เรียนด้วยระบบข้อสอบออนไลน์ PISA-Style Online Testing ให้กับผู้ดูแลระบบระดับ สพท.

วันที่ 6 มีนาคม 2567

Read more