ร่วมเป็นเกียรติพิธีรำบวงสรวงถวายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2567

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เข้าร่วมพิธีรำบวงสรวงถวายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2567 โดยมีนางปาณิสรา ศรีเชื้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย คณะครู และนักเรียนให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย