วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนโคกเจริญวิทยาและทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนโคกเจริญวิทยาและทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ณ หอประชุมโรงเรียนโคกเจริญวิทยา