ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้น ตำแหน่งศึกษานิเทศก์

วันที่ 22 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้น ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุม สพม.ลพบุรี (ห้องประชุม Conference)