การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลในการนิเทศติดตามโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับมัธยมศึกษา

วันที่ 29-31 มีนาคม 2567 นายศุภศิษฎ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ นางสาวสุนทรี จันทร์สำราญ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลในการนิเทศติดตามโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับมัธยมศึกษา ณ โรงแรมรอแยล เบญจา กรุงเทพมหานคร