การประชุมขับเคลื่อนแผนการยกระดับผลการประเมินจากโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) กลุ่มผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่ 3/2567

วันที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ร่วมการประชุมขับเคลื่อนแผนการยกระดับผลการประเมินจากโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) กลุ่มผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่ 3/2567 ผ่านระบบ ZOOM Meeting ในการนี้มี ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการประชุม โดยมีกรอบการติดตามและนำเสนอดังนี้
1. แนวทางการปฏิบัติที่ดีในการขับเคลื่อนการพัฒนาสมรรถนะความฉลาดรู้ของผู้เรียน
2. ผลการ วิเคราะห์สภาพปัญหาและกลยุทธ์สำคัญในการขับเคลื่อน
3. ผลของการนำนักเรียนเข้าระบบ PISA Style Online Testing