แสดงความยินดีและต้อนรับศึกษานิเทศก์ สพม.ลพบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี
พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสังกัด ให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับนางสาวพรรณราย เพิ่มพูล ในโอกาสที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ในการนี้ นายวีระวัฒน์ วัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนพระนารายณ์ นางสาวสายนที มั่นสลุง รองผู้อำนวยการโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม คณะครูโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมและแขกผู้มีเกียรติ ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี