ยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สพม.ลพบุรี

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก จาก สมศ.

วันอังคารที่ 14 พฤษภ

Read more