การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคู่มือการนิเทศส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมนิเทศ เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการนิเทศการศึกษา เครือข่ายการนิเทศขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 2

วันศุกร์ที่ 24 พฤษภา

Read more

การประชุมชี้แจงการจัดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ระดับศูนย์ประสานงานการจัดสอบ

วันศุกร์ที่ 23 กุมภา

Read more

ถวายพระพรและถวายกำลังใจ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลากลางจังหวัดลพบุรี

วันที่ 19 กุมภาพันธ์

Read more

ร่วมพิธีรำถวายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เนื่องในวันพระราชสมภพสมเด็จพระนารายณ์มหาราช และในช่วงการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 36 ประจำปี 2567

ช่วงเย็นวันที่ 16 กุ

Read more

การประชุมขับเคลื่อนแผนการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาตามแนวทางการประเมินนานาชาติ (PISA) สำหรับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 6)

วัันศุกร์ที่ 24 พฤษภ

Read more

พิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง ถวายแด่พระสงฆ์ จำนวน 58 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช

วันที่ 16 กุมภาพันธ์

Read more