การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี โดยมีคณะกรรมการกลั่นกรองฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี