การประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของ สพม.ลพบุรี โดยมีผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรที่เกี่วข้องเข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม สพม.ลพบุรี