การประชุมชี้แจงการจัดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ระดับศูนย์ประสานงานการจัดสอบ

วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการจัดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ศูนย์ประสานงานการจัดสอบ สพม.ลพบุรี โดยมีผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ จำนวน 18 สนามสอบ ระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ และ 2-3 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี